הכירו את טעות

להעצים ילדים וילדות

ולעזור להן/ם ללמוד מכישלון,

תוך שימוש במשחק,

סיפורים ומדיה.